Учреждение
Институт Информационных Технологий БГУИР
Тип файла
Контрольная
Учебный год
2015
Номер
1
Вариант
4
Оцени файл:
Голосов: 7
-72% down Вверх 28%
Скачать: Файл доступен зарегистрированным пользователям, которые поделились своей работой с другими участниками!
Регистрация
за 60 секундСкачать Контрольную 1 вариант 4 по белорусскому языку и культуре речи ИИТ БГУИР.
Заданне 1.
Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступнае пытанне і складзіце да яго тэзісны план (тэзісы дзеяслоўнага ладу) : Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
Заданне 2.
Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя арфаграмы і знакі прыпынку.
Заданне 3.
Падбярыце з галіновага навуковага часопіса фрагмент артыкула па спецыяльнасці і перакладзіце яго на беларускую мову (0,5 старонкі ліста фармату А4, шрыфт Times New Roman 14 пт, інтэрвал 1.0). Напішыце рускі і беларускі варыянты тэксту. У перакладзеным беларускім тэксце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.  Карыстаючыся слоўнікам, дайце тлумачэнні 10 з іх.
Заданне 4.
Перакладзіце словы на беларускую мову і суаднясіце іх з пэўным стылем, запоўніўшы табліцу.
Заданне 5.
Напішыце анатацыю на артыкул па спецыяльнасці, змешчаны ў галіновым навуковым часопісе, фрагмент з якога перакладзены ў заданні №3.
Заданне 7.
Карыстаючыся слоўнікам безэквівалентнай лексікі, выпішыце 10 адзінак, патлумачце іх значэнне. Вусна падрыхтуйце адказ на пытанне пра асаблівасці беларускай лексічнай сістэмы.
Заданне 8.
Напішыце заяву аб дазволе здаць датэрмінова экзамены з адной магчымай прычыны:
1)дэкрэтны адпачынак; 2) неабходнасць санаторнага лячэння; 3) камандзіроўка за мяжу і г.д.
Заданне 9.
Напішыце сачыненне-разважанне на прапанаваную цытату, выкарыстоўваючы наступныя сродкі: дзеепрыметны, дзеепрыслоўны звароты, пабочныя канструкцыі, бяззлучнікавыя сказы. Падкрэсліце іх у тэксце. Пажаданы аб’ём працы – ад 10 сказаў.