оценить файл можно на странице файла
 

Контрольная
ПодробнееСкачать контрольную работу по Белорусскому языку и культуре речи БГУИР вариант 4, 1 курс
Задание:
1. Знайдзіце разгорнуты адказ на наступнае пытанне: Беларуская мова ў ХХ стагоддзі. Складзіце да яго тэзісны план (тэзісы дзеяслоўнага ладу).
2. Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя арфаграмы і знакі прыпынку.
3. Падбярыце з галіновага навуковага часопіса фрагмент артыкула па спецыяльнасці і перакладзіце яго на беларускую мову (0,5 старонкі ліста фармату А4, шрыфт Times New Roman 14 пт, інтэрвал 1.0). Напішыце рускі і беларускі варыянты тэксту. У перакладзеным беларускім тэксце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання. Карыстаючыся слоўнікам, дайце тлумачэнні 10 з іх.
4. Перакладзіце словы на беларускую мову і суаднясіце іх з пэўным стылем, запоўніўшы табліцу.
5. Напішыце анатацыю на артыкул па спецыяльнасці, змешчаны ў галіновым навуковым часопісе, фрагмент з якога перакладзены ў заданні №3.
6...
БГУИР: Кантрольная по Белорусскому языку и культуре речи БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать Контрольную 1 вариант 4 по белорусскому языку и культуре речи ИИТ БГУИР.
Заданне 1.
Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступнае пытанне і складзіце да яго тэзісны план (тэзісы дзеяслоўнага ладу) : Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
Заданне 2.
Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя арфаграмы і знакі прыпынку.
Заданне 3.
Падбярыце з галіновага навуковага часопіса фрагмент артыкула па спецыяльнасці і перакладзіце яго на беларускую мову (0,5 старонкі ліста фармату А4, шрыфт Times New Roman 14 пт, інтэрвал 1.0). Напішыце рускі і беларускі варыянты тэксту. У перакладзеным беларускім тэксце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.  Карыстаючыся слоўнікам, дайце тлумачэнні 10 з іх.
Заданне 4.
Перакладзіце словы на беларускую мову і суаднясіце іх з пэўным стылем, запоўніўшы табліцу.
Заданне 5.
Напішыце анатацыю...
ИИТ БГУИР: Контрольная 1 Белорусский язык ИИТ БГУИР вариант 4
Голосов: 7
-72% down Вверх 28%
ПодробнееСкачать контрольную работу по белорусскому языку БГУИР

Контрольная раота содержать 9 заданий и список литературы
Заданне 1. Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступнае пытанне і складзіце да яго тэзісны план (тэзісы дзеяслоўнага ладу) : Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
Заданне 2. Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя арфаграмы і знакі прыпынку.
БГУИР: Контрольная по Белорусскому языку БГУИР
Голосов: 0
-50% down Вверх 50%
ПодробнееСкачать Контрольную работу по Белорусскому языку БГУИР

Контрольная работа содержит 9 заданий по белорусскому языку:
1. Знайдзіце разгорнуты адказ на наступнае пытанне: Беларуская нацыянальная мова і духоўная культура народа. Складзіце да яго тэзісны план (тэзісы дзеяслоўнага ладу).
2. Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя арфаграмы і знакі прыпынку.
3. Падбярыце з галіновага навуковага часопіса фрагмент артыкула па спецыяльнасці і перакладзіце яго на беларускую мову
 
БГУИР: Контрольная по Белорусскому языку БГУИР
Голосов: 2
-0% down Вверх 100%
ПодробнееСкачать Контрольную работу по Белорусскому языку БГУИР

Заданне 1. Знайдзіце і запішыце разгорнуты адказ на адно з наступных пытанняу і складзіце да яго тэзісны план:
  1. Паходжанне беларускай мовы.
  2. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
  3. Беларуская мова сярод іншых моў свету.
  4. Лёс беларускай мовы ў Расійскай імперыі.
  5. Беларуская мова ў ХХ стагоддзі.
 Заданне 2. Падбярыце з любога тэксту 10 прыкладаў марфалагічнай інтэрферэнцыі (па пяць форм роднага склону і па пяць форм меснага склону адзіночнага ліку рускіх і беларускіх назоўнікаў другога скланення), а таксама 5 прыкладаў сінтаксічнай інтэрферэнцыі
Заданне 3. Падбярыце па тры выразы з публіцыстычнага, навуковага і афіцыйна-справавога стыляў і складзіце з імі сказы выразнай функцыянальна-стылявой прыналежнасці.
Заданне 4. Выпішыце з артыкула па спецыяльнасці (фізіка, матэматыка, праграмаванне, уводзіны ў спецыяльнасць і інш.) 20 словазлучэнняў (ці слоў) і...
БГУИР: Контрольная работа по Белорусскому языку БГУИР
Голосов: 1
-0% down Вверх 100%